Påskarrangemang i Malmö

2018-03-24

Påskarrangemang

Tid: Lördag 24 mars, kl 15.00–18.00.
Plats: Scoutlokalen. Major Nilssons gata 15 b i Malmö
Övrigt: Pris 350 kr för medlem, 500 kr för icke medlem.
Anmälan: Senast 15 mars till: skane@huvudvarksforbundet.se eller
sms till 076-811 59 12.

Varmt välkomna!
Huvudvärksföeningen Skåne