Vitsippssafari i Gräfsnäsparken

2018-04-24

Tid: Tisdag 24 april kl, 15.30.            
Övrigt:
Vi samlas på Lilla Torget kl. 15.00 för samåkning.
Anmälan: För gemensam resa senast den 20 april till Anne 0709-35 25 69.
Ta med fikakorg.

Välkomna!
Headvig Huvudvärksföreningen Alingsås