Föreläsningskväll i Växjö

2018-11-13 Stina Melander föreläser om bemötande av människor med svår smärta

Stina Melander, lektor i statsvetenskap vid Lunds universitet, föreläser om ett projekt som handlar om bemötande av smärtpatienter ur genusperspektiv. Alla vet vi ju hur det är att leva med svår smärta – så passa på tillfället att ta del av denna föreläsning.

Tid: Tisdag 13 november, klockan 18.30.
Plats: Sensus, Norrgatan 15 i Växjö. 
Anmälan: Tala gärna om att du kommer senast söndag 11 november till Marianne 070- 593 91 18 eller Maria 070-497 83 01.

Varmt välkomna!
hälsar Migränföreningen i Kronoberg