Vitsippssafari i Gräfsnäsparken

2019-04-24 Vitsippssafari i Gräfsnäsparken

Tid: Onsdag 24 april, klockan 15.30.    
Plats: Vi samlas på Lilla Torget klockan 15.00 för samåkning.
Anmälan: För gemensam resa senast den 20 april till Anne 0709-35 25 69.

Ta med fikakorg!

Välkomna!
Huvudvärksföreningen Headvig Alingsås