Välkommen till Huvudvärksföreningen Västmanland

29 november avslutades sista delen av årsmötet. Årsmötet beslutade bl a att föreningen skulle byta namn från Migränföreningen till Huvudvärksföreningen för att bättre kunna företräda alla med huvudvärkssjukdomar - migrän, Horton, spänningshuvudvärk, trigeminusneuralgi, Arnold Chiari m fl.

Årsmötet beslutade också om datum för vårens fasta träffar: Kl 18.00 3e torsdagen i varje månad. Camilla har skrivit på ett kontrakt med Föreningen Den öppna dörren (Kopparbergsvägen 16, Västerås) om detta. Kostnad 200kr/gång för föreningen. Kan förmodligen utvidgas till fler torsdagar om föreningen så önskar.

19 januari startträff under rubriken ”Ny lokal – nya tag!”. En öppen träff med syfte dels att deltagarna ska ha trevligt, dels att det ska komma fram nya verksamhetsidéer och dels att få fram personer, som är intresserade av att engagera sig på något sätt.

16 februari: Styrelsemöte kl 17.00. Medlemsträff kl 18.00. Tema bestäms senare, ev på träffen 19 januari.

16 mars: Årsmöte kl 17.00. Till dess måste namn på åtminstone kassör och sekreterare tas fram. Camilla ställer upp som ordförande en period till och Arne som vice ordförande. Medlemsträff kl 18.00. Tema bestäms senare, ev på träffen 16 februari.

20 april: Medlemsträff kl 18.00. Tema bestäms senare, ev på träffen 16 mars.

18 maj: Medlemsträff kl 18.00. Tema bestäms senare, ev på träffen 20 april.

Juni-augusti: Utomhusaktiviteter. Bestäms under våren.

Övriga beslut: Vattengympa tisdagar kl 18-19.: Ledare för vattengympan har Arne redan bokat. En ansvarig från föreningen, som tar upp anmälningar och håller kontakt med vattengympaledaren måste tas fram innan verksamheten börjar. Kostnad: 750kr/gång för föreningen.

Starta en facebook-grupp. Arne gör detta.

Starta en hemsida. Föreningen har ingen hemsida. Ingemar bygger upp en med hjälp av kansliet.

På gång i Sveriges huvudvärksföreningar

Till Huvudvärksförbundets webbplats »
 

Kalendarium

 • Inga aktuella händelser
 •  

 •  


   


 •  


   

 •  


 •  

  Hjärnfonden