Styrelsen
Kontakter med styrelseledamöter tas via kansliet om inget annat anges. 

Telefon: 08-120 797 60
Telefontid: Måndag–torsdag kl 10:30-14:00
E-post: kansliet@huvudvarksforbundet.se

Jenny Norén
Ordförande
0700-919 321
jenny.noren@huvudvarksforbundet.se

Bo Svensson
Kassör

Per Jansson
Ledamot

Maria Klintborg
Ledamot

Marie Lundberg
Ledamot

Ingemar Färm
Ledamot

Britt Kastrén
Ersättare 

Maria Holm
Ersättare

Camilla Andersson
Ersättare