Styrelsen
Kontakter med styrelseledamöter tas via kansliet om inget annat anges. 

Telefon: 08-120 797 60
Telefontid: Måndag–torsdag kl 10:30-14:00
E-post: kansliet@huvudvarksforbundet.se

 

Bo Svensson
Tf ordförande
bo.svensson@huvudvarksforbundet.se

Vanja Lundvall 
Kassör

Per Jansson
Ledamot

Maria Klintborg
Ledamot

Mats Åkesson
Ledamot

Ann-Axi Öman
Ledamot

Anna-Lena Holgersson
Ersättare 

Marie Lundberg
Ersättare

Jenny Norén
Ersättare