Kansliet


Telefon
: 08-120 797 60
Telefontid:
Helgfri TISDAG kl 9:00–12:00 och 13:00–16:00
Helgfri TORSDAG kl 9:00–12:00 och 13:00–16:00

E-postkansliet@huvudvarksforbundet.se

Besöks- och postadress:
Huvudvärksförbundet
Sankt Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm

Helena Elliott
Kanslichef
E-post: helena.elliott@huvudvarksforbundet.se
Tel: 0700-919 313

Yvonne Sandin
Ekonomiansvarig
E-post: yvonne.sandin@huvudvarksforbundet.se

Charlotte Magnusson
Redaktör
E-post: charlotte.magnusson@huvudvarksforbundet.se