HuvudJournalen


Redaktionskommitté: Charlotte Magnusson, redaktör, och Helena Elliott, ansvarig utgivare.

E-post: huvudjournalen@huvudvarksforbundet.se

Telefon: 08-120 797 60.

Redaktör: Charlotte Magnusson, tel 0700-919 314.

Postadress:
Huvudvärksförbundet
HuvudJournalen
Sankt Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm