ERKÄNN MIGRÄN - KampanjFörbundets kampanj avslutas september 2016
Läs Slutrapport Kampanjen här >> 

Migränförbundet antagog 2014 en ambitiös projektplan för kampanjen – Erkänn migrän!
Syftet med kampanjen är att göra migrän synligt och erkänt som en kronisk neurologisk folksjukdom med samma möjligheter och rättigheter för de drabbade som för andra personer med kroniska sjukdomar. Bakgrunden är att väldigt många personer med migrän och andra allvarliga huvudvärkssjukdomar inte tas på allvar, vilket orsakar onödigt lidande för 100.000-tals människor. Migrän är osynligt i alla myndigheters arbete med att stödja människor så att de ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Kampanjen presenterades offentligt på Migrändagen den 12 september 2014 och pågick till september 2016.