MIGRÄNLOTTERIET

 

 

Fem gånger...

Så mycket kan chansen att få behandling för kronisk migrän skilja sig mellan två landsting. Huvudvärksförbundet har tagit del av en rapport som beskriver i vilken grad patienter med kronisk migrän behandlades med botolinum toxin eller annan form av injektionsbehandling inom svensk sjukvård under 2016. Resultaten uppvisar stora skillnader mellan landstingen i vilken grad personer med kronisk migrän blev behandlade. Det kan skilja upp till fem gånger mellan två landsting. 
Läs mer om vinnare och förlorare i MIGRÄNLOTTERIET här >>

Det här är helt oacceptabelt. Såväl Sveriges regering som landsting har ett uttalat mål om att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett var man bor i landet. 
Läs Huvudvärksförbundets debattartikel om frågan här >>

Är du en vinnare eller förlorare i MIGRÄNLOTTERITET? 
Hjälp oss i vår kamp att göra alla till vinnare i migränvården här>>