Påverkansarbete


Huvudvärksförbundet har tillsammans med Huvudvärkssällskapet sammanställt ett bedömningsunderlag till Socialstyrelsen. Underlaget ska göra det möjligt för dem att snabbt kunna fatta beslut om att ta fram Nationella Riktlinjer för primär huvudvärk.


Bedömningsunderlaget finns att ladda ner här >>

Bilaga 1, laddas ner här >>

Bilaga 2, laddas ner här >>

Bilaga 3, laddas ner här >>

Bilaga 4, laddas ner här >>

Bilaga 5, laddas ner här >>

 

Mer information om Nationella riktlinjer finner du hos Socialstyrelsen, länk till hemsida finner du här >>