Det här vill vi

Vi vill att alla personer med svår huvudvärk ska ha en så god livskvalitet som möjligt. Vi vill att föräldrar och anhöriga skall omfattas av detta också.

Vi vill att personer med svår huvudvärk ska ha en god skolgång med vid behov tillgång till adekvata stödresurser, ett utvecklande arbetsliv utan diskriminering, god fritid och ett gott familjeliv, d v s det som alla människor önskar sig av livet. Vi tror att ökad kunskap motverkar fördomar.

Oavsett var i landet man bor, oavsett ekonomiska förutsättningar, social bakgrund, kön och ålder ska personer med migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk ha rätt till en allomfattande vård.