Migrän hos äldreMigrän är vanligast bland yngre människor. Därför är det många som tror att problemet inte finns bland äldre. En rapport i Cephalalgia, klargör att trots att migrän är ovanligare bland äldre, finns det personer över 60, som fortfarande lider av sjukdomen.

Rapporten fokuserade på åldersgruppen > 60 och kom fram till att just migränhuvudvärk är ovanligare hos den äldre populationen med migrän, men auran i form av synfenomen som ögonflimmer, sicksackmönster, tunnelseende, synbortfall kan kvarstå trots att den speciella huvudvärken inte längre är en del av anfallet.

Personer som får sin första migränattack efter 60 ska kontakta sjukvården, då det kan finnas något underliggande medicinskt problem bakom.

Rapporten belyste också att det är många frågor som måste beaktas av hänsyn till äldres övriga hälsoproblem, när det gäller behandlingen av äldres migrän.

Värktabletter

Paracetamol t.ex. Alvedon och Panodil rekommenderas.

Acetylsalicylsyra t.ex. Treo och Bamyl bör undvikas på grund av ökad risk för blödning.

NSAID – antiinflammatorisk medicin som ibuprofen (t.ex. Ipren och Ibumetin), diklofenak (t.ex. Diklofenak,Voltaren och Eeze) och naproxen (t.ex. Naproxen, Naprosyn och Pronaxen) ska användas med försiktighet.

Tabletter mot illamående

Metoclopramid som Primperan eller Migpriv ger en ökad risk för biverkningar hos äldre.

Migränmedicin

Ergotamin t.ex Anervan Novum ska undvikas eller användas med stor försiktighet då risken för biverkningar är stor.

Triptaner t.ex. Almogran, Imigran, Maxalt, Naramig, Relpax, Sumatriptan och Zomig kan användas men hjärtundersökning rekommenderas då triptaner kan orsaka hjärtpåverkan.

Antidepressiv medicin

Tryptizol – antidepressiv tablett som används förebyggande mot smärta. Försiktighet rekommenderas, dosen som används vid migränbehandling är dock lägre än dosen som används vid depression så risken för biverkningar är lägre.

Blodtrycksmediciner

Betablockerare t.ex. Inderal, Seloken, Tenormin - användningen är begränsad eftersom de påverkar andra medicinska problem. Dosen måste ställas in noggrannt.

Epilepsimediciner

Valproat t.ex. Ergenyl är ett antiepilepticum som används förebyggande mot migrän. Biverkningsrisken är större bland äldre.

Topiramat t.ex. Topimax är ett antiepilepticum som ger hög biverkningsrisk i alla åldersgrupper.

Källa: www.wha.orgFöljande är ett utdrag ur det svenska Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer:

Migrän hos äldre
Migrän debuterar mycket sällan efter 65 års ålder. Migränbehandling av äldre innebär därför oftast en fortsättning av samma behandling som patienten tidigare har använt. I behandlingen tar läkaren dock fortlöpande hänsyn till nya riskfaktorer som eventuellt uppkommer med åldern, som till exempel förhöjt blodtryck.

Liksom för yngre personer rekommenderas lätta smärtstillande läkemedel eller NSAID-preparat i första hand.

Som huvudregel rekommenderas inte triptaner till patienter över 65 år.

Till äldre rekommenderas dihydroergotamin framför ergotamin.

Källa: Läkemedelsverket