Kronisk huvudvärk

Kronisk daglig huvudvärk är en daglig, eller nästan daglig huvudvärk, som varar minst 15 dagar i månaden och pågår i minst 6 månader.

Kronisk daglig huvudvärk inbegriper olika tillstånd som skiljer sig med avseende på ursprung och orsak.

- Kronisk huvudvärk av spänningstyp (Transformerad HST)
- Kronisk migrän (Transformerad migrän)
- Läkemedelsassocierad kronisk daglig huvudvärk (LKHD)
- Primärkronisk daglig huvudvärk (New Daily Headache).

Kronisk huvudvärk av spänningstyp (Transformerad HST)
Huvudvärken varar i minst 15 dagar per månad i minst 6 månader. Smärtan är pressande/tryckande (icke pulserande) eller åtstramande i med en mild till medelsvår intensitet.

Huvudvärken är bilateral hos en majoritet av patienterna och värken blir inte sämre av vanlig fysisk aktivitet. Illamående samt ljus- och ljudkänslighet kan förekomma.

Huvudvärken uppträder i samband med stress eller andra känslomässiga faktorer, till exempel arbetskonflikt, problem i familjen, sorg eller depression men även vid dålig hållning, dålig belysning eller spända muskler som också kan orsaka huvudvärken.

Kronisk migrän (Transformerad migrän)
Dessa patienter har vanligtvis haft migrän i många år. Om migränanfallen ökar i frekvens med åren kan migränen slutligen övergå till daglig eller nästan daglig huvudvärk.

I dess mest kroniska form känner patienten av huvudvärken omedelbart på morgonen, och den finns sedan kvar under resten av dagen, varje dag. Diagnosen för detta tillstånd är mer komplex och ofta svår.

En detaljerad sjukdomshistoria kan avgöra om patienten lider av spänningshuvudvärk och/eller migrän. De svårast drabbade patienterna är oftast de som utvecklar läkemedelsassocierad kronisk daglig huvudvärk.

Läkemedelsassocierad kronisk daglig huvudvärk (LKHD)
En alltför frekvent medicinering mot migrän och/eller HST kan leda till en paradoxal försämring, med ökat antal huvudvärksdagar och ändrad karaktär.

Typiskt är en oklar huvudvärksbild med omväxlande inslag av migrän och HST med varierande smärtintensitet. Inte sällan påminner LKDH om den ursprungliga huvudvärken så kallad "transformerad migrän" eller s k "transformerad HST".

Ofta känner man oro och rädsla inför ett ankommande huvudvärksanfall och konsumerar därför smärtstillande medel med förhoppningen att slippa smärtan.

Ibland intas läkemedlen på kvällen för att man ska slippa huvudvärk nästa morgon. Detta kan leda till en ond cirkel med ökad konsumtion av smärtstillande med risk för utveckling av LKHD.

Medicinsk diagnos och samtal är nödvändigt i behandlingar av alla dessa tillstånd. Läkemedelsutsättning leder till initial försämring (abstinens) men en förbättring kan oftast ses efter 1-2 veckor utan läkemedel. Efter genomgången avgiftning framträder i regel den ursprungliga huvudvärken.

Primärkronisk daglig huvudvärk (New Daily Headache')Hit kan de personer räknas som utan någon tidigare migrän eller HST fått en ofta hastigt debuterande, därefter kvarstående, kontinuerlig huvudvärk.

Huvudvärken är till karaktären av spänningstyp. Ofta kan patienten exakt ange debutdatum men vanligen framkommer inga övriga, samtidiga sjukdomssymtom. Teorier om virusinfektion som orsak till denna typ av huvudvärk har framförts.

(av Angela Glad 2001-08-06)
Referenser:1. Dahlöf C, Hardebo J-E, Carlsson J. Huvudvärk. 1st ed:
Glaxo Wellcome AB, Mölndal; 1999:1 - 271.
2 Linton-Dahlöf P, Linde M, Dahlöf C. Läkemedelsassocierad kronisk daglig huvudvärk bör primärt behandlas genom poliklinisk avgiftning.
Läkartidningen 2001; 98(26-27) : 3128-31.