22 maj – Förbundsstämma

Söndag den 22 maj samlas delar av Sveriges huvudvärkselit. På förbundsstämman möts föreningarnas ombud, förbundsstyrelse, funktionärer och medarbetare för att gå igenom framtida styrning och verksamhetsinriktning.