7 dec – Patientriksdag 2022

Vi ses väl på årets Patientriksdag? Anmälan är öppen och du kan delta på plats eller digitalt! 

På temat tillgänglig hälsodata oavsett vårdgivare samlas patientorganisationer, politiker och sakkunniga till ett unikt tillfälle där patienter och patientföreträdare styr agendan och diskussionen. Sedan 2019 har Patientriksdagen varit ett forum för engagemang, kunskapsutbyte och påverkan där patientens röst och ökad patientmedverkan står i fokus.

När: 7 december

Tid: 13.00-15.30
Plats: Kulturhuset i Stockholm och digitalt

Moderator: Karin Klingenstierna

Program: Se nedan

Avgift: Patientriksdagen är kostnadsfri
Patientriksdagen skrivtolkas för deltagande digitalt

Sista anmälningsdag är den 30 november
TILL ANMÄLAN >>


ÅRETS TEMA
Temat för dagen är vikten av tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare. Att vårdgivare har tillgång till patientens hälsodata spelar stor roll för att patienten ska få den bästa vården. Ibland är informationen rent av livsviktig. Men idag ser det inte ut så. I Sverige har du som patient i praktiken ansvar för att förmedla din vårdinformation mellan olika vårdgivare. Däremot finns det inga krav på att vårdgivare ska dela hälsodata med varandra. Du som patient borde inte behöva fungera som budbärare. Vårdpersonal måste ha tillgång till den information som krävs för att ge rätt vård. Bara då kan vi få en jämlik, innovativ och patientsäker sjukvård.

TALARE – BESLUTSFATTARE OCH PROFESSION
Andreas Norlén, riksdagens talman
Jakob Forssmed (KD), socialminister
Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och f.d. socialminister
Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
Lina Nordquist (L), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
Jimmy Lord (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård i Region Kalmar län
Max Herulf, chefsläkare E-hälsomyndigheten
Magnus Isacson, ordförande SFAM (Svensk förening för allmänmedicin)

TALARE – PATIENTORGANISATIONER
Caroline Åkerhielm, ordförande Sällsynta diagnoser
Gustav Hadin, vice ordförande Huvudvärksförbundet
Inger Ros, tidigare ordförande Riksförbundet HjärtLung
Lise Lidbäck, ordförande Neuro
Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och allergiförbundet
Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet
UPPLÄGG 
Under årets Patientriksdag finns det möjlighet att delta både fysiskt och digitalt. De mycket uppskattade påverkanstorgen, en form av interaktiv workshop, kommer att vara en viktig del av Patientriksdagen. Under påverkanstorgen ges du som deltagare möjlighet att diskutera angelägna och viktiga frågor inom ramen för det övergripande temat. Du som inte är på plats kommer att kunna bidra digitalt via en påverkansenkät.

PROGRAM
13.00 Moderator Karin Klingenstierna hälsar välkomna
13.05 Invigningstal av riksdagens talman Andreas Norlén (digitalt)
13.10 Max Herulf, chefsläkare e-hälsomyndigheten, om delning av hälsodata13.25 Tal av Jakob Forssmed (KD), socialminister (digitalt)
13.35 Påverkanstorg
14.05 Mingel
14.30 Panelsamtal
  Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
  Karin Rågsjö, (V) riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
– Lina Nordquist (L), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
–  Jimmy Loord (KD), regionråd Region Kalmar län
–  Magnus Isacson, ordförande SFAM (Svensk förening för allmänmedicin)
14.55 Tal av Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och f.d. socialminister
15.05 Samtal med patientföreträdare
–  Caroline Åkerhielm, ordförande Sällsynta diagnoser
–  Gustav Hadin, vice ordförande Huvudvärksförbundet
–  Inger Ros, tidigare ordförande Riksförbundet HjärtLung
–  Lise Lidbäck, ordförande Neuro
–  Lise-Lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet
–  Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
–  Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och allergiförbundet
–  Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet
15.25 Tack för i år!
15.30 Slut