Arnold Chiariföreningen

Välkommen till Arnold Chirariföreningen

E-post: chiari@huvudvarksforbundet.se

Vi är en riksförening inom Huvudvärksförbundet för personer med Chiari samt anhöriga. Tillsammans vill vi arbeta för att bygga en gemenskap och sprida kunskap om Chiari genom vår hemsida, föreningsaktiviteter samt vår facebookgrupp. Vi i styrelsen vill sprida information samt upprätthålla en möjlighet för medlemmar att kunna diskutera, dela erfarenheter och vara ett stöd för varandra för att tillsammans driva föreningen framåt. För att bli godkänd i föreningens facebookgrupp behöver medlemskapet i föreningen vara registrerat. Det gäller även anhöriga samt familjemedlemmar.

Du kan registrera dig som medlem genom att klicka här >>

För att komma till Facebookgruppen, klicka här >>