Kronoberg

Välkommen till Huvudvärksföreningen Kronoberg

E-post: kronoberg@huvudvarksforbundet.se
Ordförande: Marianne Karlsson, 070-59 39 118

Föreningens mål är att ge stöd och hjälp till personer som har migrän eller annan svår huvudvärk. Vi arbetar med att sprida vår kunskap och erfarenhet då personer med huvudvärk ofta uppfattar att de inte blir trodda eller tagna på allvar.