Jurist för medlemmar

Jurist för medlemmar

Erik Ward
Jurist

Till Erik Ward kan du, som är medlem hos oss, ställa frågor
som rör till exempel Försäkringskassan. Du kanske behöver få råd
och stöd inför ett överklagande av beslut eller att formulera intyg
för ansökan om sjukpenning och sjukersättning med mera.

För att komma i kontakt med Eik så mailar du din fråga till: 
radgivning@huvudvarksforbundet.se

Erik berättar: ”Jag är jurist med specialisering på socialförsäkringsfrågor.
Min juristexamen tog jag på Stockholms Universitet och mina erfarenheter
har jag fått från lång tjänstgöring på Försäkringskassan och som föredragande
i högsta instans. Min senaste anställning var som chefsjurist hos
Försäkringskassan Blekinge. Jag har haft ansvar för rätts
tillämpningen
inom samtliga ärendeslag och för processföringen i högre instans.”