Stödjande samtalsgrupper för närstående till barn och ungdomar med huvudvärk

Är du förälder, vårdnadshavare eller närstående till ett barn/en ungdom med huvudvärksproblematik 

och känner behov av att få dela tankar, känslor och erfarenheter med andra i samma situation?

Under vårterminen 2022 kommer vi starta fler grupper på distans. Är du intresserad av att vara med kan du mejla intresseanmälan till stodgrupp@huvudvarksforbundet.se

Stödgrupperna är kostnadsfria för Huvudvärksförbundets medlemmar.