Huvudvärk hos barn

Allmänt om huvudvärk hos barn

Den vanligaste formen av huvudvärk är spänningshuvudvärk. Diagnosen är numera Huvudvärk  av spänningstyp ( HST ) eftersom den beror på mer än bara spända muskler. Symtom är en tryckande eller molande värk i huvudet och kan upplevas som ett band över pannan eller ögonbrynen. Som en för trång mössa” är ett vanligt uttryck. Den är oftast dubbelsidig, men kan vara ensidig.

Huvudvärken börjar många gånger på förmiddagen med mildare värk som sedan ökar under dagen. Den försämras oftast inte vid fysisk aktivitet – det finns exempel på att den kan lätta då blodgenomströmningen ökar. En är vanligen inte ljud- eller ljuskänslig även om det ena eller det andra kan förekomma till en viss grad; spänningshuvudvärk kan trigga migrän och vice versa.

Illamående och kräkningar hör heller inte till symtomen.

Orsaker

Stress, oro, sömnbrist, oregelbunda mat- och sovvanor, höga krav på sig själv och fel arbetsställning är saker som kan utlösa huvudvärken. Det är bra att kolla synen så att spänningarna inte kommer av synfel eller kisande. Stillasittande ( för mycket skärmtid ) och överdrivet tuggummituggande är några andra exempel som kan ge spänningshuvudvärk.

Det är vanligare än en tror med spänningar i käkar och ansiktsmuskler. En kan prata med sin tandläkare för att se om en gnisslar tänder eller biter ihop käkarna.

Behandling

När det gäller spänningshuvudvärk ska en sikta in sig på den bakomliggande orsaken. Lära känna  sin huvudvärk – när och varför en får den – för att på så sätt förebygga att den bryter ut. Ett bra hjälpmedel är att fylla i en huvudvärksdagbok.

En kan ibland behöva ta smärtstillande läkemedel vid spänningshuvudvärk, men det är inte en lösning på sikt. Tar en värktabletter för ofta kan det ge mer huvudvärk. Sjukgymnastik, avslappningsövningar, pauser och rörelse är bra behandlingsmetoder för huvudvärken. Stress är en trigger och ofta behövs det någon form av  livsstilsförändrande åtgärder för att komma åt problemen.

Hitta på sidan