Basilarismigrän

Allmänt om balarismigrän

Basilarismigrän är en typ av migrän med aura. Den kan även kallas för ”basilaris typ migrän”.

Symtom

Under auran kan man få symtom som kommer från hjärnstammen. Aurasymtomen kan till exempel vara: 

  • Yrsel 
  • Balanssvårigheter 
  • Dubbelseende 
  • Förändringar i tal och hörsel 
  • Tappa känseln i ena ansiktshalvan 
  • Domningar/stickningar
  • Svårighet att styra motoriken 
 

Ofta följs det av svår huvudvärk men man kan också ha ett anfall utan huvudvärk. Aurasymtomen samt varaktigheten av auran och migränhuvudvärken kan variera från person till person. 

Det är angeläget att få korrekt diagnos och att träffa en neurolog som kan ge rätt behandling. Symtomen på basilarismigrän kan förväxlas med symtom på allvarliga tillstånd så det är viktigt att utesluta andra sjukdomar

Hitta på sidan