Organisation

Organisation

Den årliga stämman är Huvudvärksförbundets högsta beslutandeorgan.  Den ordinarie stämman genomförs under maj månad men däremellan kan styrelsen kalla till extra stämma om minst hälften av föreningarna kräver detta.

Till stämman utser föreningarna ombud. Ombuden beslutar sedan vilka personer som ska ingå i förbundets styrelse och godkänner verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan och budget.

Huvudvärksförbundet biträds i verksamheten av ett kansli. På kansliet finns två halvtidsanställda, 50 procent vardera.

Styrelse

Kansli

Huvudvärksförbundet
S:t Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm

kansliet@huvudvarksforbundet.se
Telefon: 08-120 797 60

Telefontid:
Tisdag–torsdag kl 10.30–11.30

Charlotte Magnusson
Redaktör/grafisk formgivare
Tel: 0700-919 314
charlotte.magnusson@huvudvarksforbundet.se

Maria Holm
Administration
Tel: 0700-919 089
maria.holm@huvudvarksforbundet.se  

 

Revisorer

Magnus Hamberg
Parsells Revisionsbyrå AB
Box 26122
100 41 STOCKHOLM
 magnus@parsells.se

Helena Elliott
Förtroendevald revisor

Hanna Ullman
Ersättare

Valberedning