Organisation

Organisation

Den årliga stämman är Huvudvärksförbundets högsta beslutandeorgan.  Den ordinarie stämman genomförs under maj månad men däremellan kan styrelsen kalla till extra stämma om minst hälften av föreningarna kräver detta.

Till stämman utser föreningarna ombud. Ombuden beslutar sedan vilka personer som ska ingå i förbundets styrelse och godkänner verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan och budget.

Huvudvärksförbundet biträds i verksamheten av ett kansli. På kansliet finns två halvtidsanställda, 50 procent vardera.

Styrelse

Kansli

Huvudvärksförbundet
S:t Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm

kansliet@huvudvarksforbundet.se
Telefon: 08-120 797 60

Telefontid:
Tisdag–torsdag kl 10.30–11.30

Ewy Thörnqvist
Kanslichef
Tel: 0700-919 089
ewy.thornqvist@huvudvarksforbundet.se

Charlotte Magnusson
Redaktör/grafisk formgivare
Tel: 0700-919 314
charlotte.magnusson@huvudvarksforbundet.se

Revisorer

Magnus Hamberg
Parsells Revisionsbyrå AB
Box 26122
100 41 STOCKHOLM
 magnus@parsells.se

Helena Elliott
Förtroendevald revisor

Annett Haaf
Ersättare

Valberedning