Hemiplegisk migrän

Allmänt om hemiplegisk migrän

Ordet hemiplegisk betyder förlamning på ena sidan av kroppen. Hemiplegisk migrän är en sällsynt form av migrän med aura.

Symtom

Aurasymtom kan vara: 

  • Svaghet och förlamning på ena sidan av kroppen
  • Domningar 
  • Stickningar i ansikte, armar och ben
  • Yrsel 
  • Balans- och koordinationssvårigheter
  • Synproblem
  • Talsvårigheter
  • Förvirring

 

Aurasymtomen kan verka skrämmande eftersom de kan liknas vid de som förekommer vid en stroke och det är viktigt att utesluta allvarliga sjukdomar.

Auran kan hålla i sig i dagar och veckor, längre än vid andra typer av migrän med aura. Vanligtvis får man efterföljande huvudvärk men man kan även bara ha aura. 

Olika typer av hemiplegisk migrän

Det finns två typer av hemiplegisk migrän: 

  • Familjär hemiplegisk migrän – om flera personer i släkten har likadana symtom och
  • sporadisk hemiplegisk migrän – där man inte har denna kända koppling i släkten. 

 

Forskare har identifierat tre gener som är kopplade till hemiplegisk migrän. 

Spänningshuvudvärk