Vår verksamhet

Vår verksamhet

Huvudvärksförbundets verksamhet baseras på förbundets ändamål som beskrivs i stadgarna. På förbundsstämman som hålls i maj varje år gås en verksamhetsberättelse igenom och godkänns och en verksamhetsplan antas.

Huvudvärksförbundets uppgift är att:
– ta och stödja initiativ som gagnar människor med migrän och annan huvudvärk

– sammansluta alla riks- läns- och lokalföreningar, för personer med migrän och annan huvudvärk, i Sverige samt organisera enskilda personer med migrän eller annan huvudvärk och andra personer som vill verka för ett främjande av vården för de drabbade

– främja och tillvarata de drabbades intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet

– att företräda de drabbades intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer

– sprida upplysning och förståelse för personer med migrän och annan huvudvärk och deras problem

– stödja och bedriva verksamhet som minskar den isolering och de fördomar som ofta drabbar personer med migrän och annan huvudvärk

– stödja anhöriga

– stödja riks-, läns- och lokalföreningarna i deras arbete att samverka med internationella migränförbund på ett sätt som gagnar förbundets syfte
och mål

Förbundet skall i sin verksamhet vara religiöst och partipolitiskt obundet.