Om oss

Om Huvudvärksförbundet

Vi driver frågor som rör personer med migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk. Vi verkar för ökad livskvalitet inom vardagens alla områden och det gör vi genom att informera om de olika huvudvärksformerna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till specialist i neurologi, behov av allomfattande rehabilitering till att underlätta situationen i skolan och på arbetsmarknaden genom stöd och saklig information.

Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets föreningar träffas personer med migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk, får information och tips, byter erfarenheter och har roligt tillsammans. Även anhöriga och föräldrar är välkomna för råd och stöd.

Vi stödjer forskningen inom området genom Hjärnfonden.
Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla med migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk oavsett ålder, bakgrund och boendeort, full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Huvudvärksförbundet person