Patientriksdagen

Patientriksdagen 2022

Huvudpunkterna från patientriksdagen den 7 december 2022 finns nu sammanfattade i ett manifest. Där kan ta del av våra reformförslag och läsa mer dagen och om årets tema – tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare. Det är hög tid att patienternas röst tas på allvar!

Här hittar du manifestet på Svenska: Patientriksdag 2022

Här hittar du manifestet på Engelska: Patientriksdag 2022

PATIENTRIKSDAGENS 5  REFORMFÖRSLAG 

1. Ge vårdpersonal tillgång till den information som krävs för att ge rätt vård.
Idag har du som patient i praktiken ansvar för att förmedla din vårdinformation mellan olika vårdgivare. Däremot finns det inga krav på att vårdgivare ska dela hälsodata med varandra. Patienter borde inte behöva vara budbärare.
2. Inför lagstiftning som gör vårdgivarna skyldiga att dela hälsodata.
Grundregeln bör vara att hälsodata måste delas mellan vårdgivare. Patienten ska dock också ha rätt att begränsa och komplettera tillgången till sina hälsodata.
3. Skapa en gemensam digital infrastruktur för hälsodata.
Ofta behöver samma information dokumenteras flera gånger för att olika journalsystem inte samverkar. Med en gemensam digital infrastruktur kan samma data istället användas av vårdgivare över hela landet.
4. Flytta ansvaret för delning av hälsodata till ett nationellt plan.
Regionernas olika system för hälsodata fungerar på olika sätt och dessutom råder det olika regler för hur data ska delas. Det äventyrar patientsäkerheten och gör vården ojämlik. Delning av hälsodata bör fungera på samma sätt i hela landet.
5. Låt oss patientorganisationer vara en konstruktiv part i diskussionerna om tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare.
Delning av hälsodata är ytterst en fråga om patienters rätt till jämlik vård, och vi patientorganisationer har mycket att tillföra i diskussionerna. Om inte patientens perspektiv sätts i fokus i arbetet riskerar viktiga perspektiv att gå förlorade.