Migrän och graviditet

Allmänt om migrän och graviditet

Glädjande upplever majoriteten av kvinnor att migränanfallen minskar när de är gravida. Framförallt är det kvinnor som har migrän utan aura som kan få lindrigare symptom och ibland bli helt migränfria. En del märker ingen förändring alls och några kan bli sämre.

Migrän och gravid

Migrän utan aura brukar bli bättre.
Migrän med aura kan hos en del förvärras.
De allra flesta får mindre besvär eller blir besvärsfria under senare delen av graviditeten då hormonförändringarna stabiliseras.

Man vet fortfarande inte varför personer får migrän men hormonförändringarna tycks spela en viss roll. Det är sannolikt så att de hormonella förändringarna som sker när du är gravid påverkar migränprocessen genom flera olika mekanismer.

Din migrän kan ändra sig under tiden du är gravid och de flesta blir betydligt bättre under senare delen av graviditeten. Det är inte lika vanligt att man blir sämre men man har sett att kvinnor som har migrän med aura kan få fler och intensivare migränanfall.

Hos en del kvinnor kan migrän debutera när de blir gravida och det sker då vanligtvis under den första trimestern. Även aura kan debutera vid graviditet. Får du migrän och tidigare inte har haft det kontakta din läkare för att få en noggrann medicinsk utvärdering. Om huvudvärken försämras eller ändrar karaktär, särskilt under senare delen av graviditeten, bör du ta kontakt med sjukvården för att bland annat utesluta havandeskapsförgiftning.

Varför migränen kan bli bättre när du är gravid?

Under graviditeten stiger östrogennivåerna i kroppen och hormonförändringar
kan påverka migränhuvudvärken. En orsak till att migränen förbättras kan bero på att hormonnivåerna inte varierar så kraftigt när du är gravid som de gör under menstruationscykeln. Djurförsök har också visat att förhöjda östrogennivåer kan öka toleransen för smärta.

Efter förlossningen när östrogennivåerna sjunker igen kan migränen komma tillbaka. En del mammor får migränanfall redan på BB och för andra kan huvudvärken komma när de har slutat amma.

Migränen kan även skilja sig åt mellan olika graviditeter. En del kvinnor kan få mer huvudvärk under sin andra graviditet än vad de hade vid den första, eller tvärtom.

Triggers som kan utlösa migrän

Det är inte bara hormonerna som kan trigga igång huvudvärken utan det kan också bero på en kombination av flera utlösande faktorer. Man vet att motståndskraften mot migrän kan variera över tiden. Vissa perioder påverkas du inte alls av triggers medan andra perioder krävs det väldigt lite för att utlösa ett migränanfall.

Risken att få ett anfall ökar när du har utsatt dig för flera och kraftfulla utlösande faktorer. Stress, väderomslag, viss mat, brist på sömn eller oregelbundna måltider är några exempel på triggers.

Migrän är en individuell sjukdom och även det som triggar igång ett anfall kan variera från person till person.

Behandlingar

Läkemedel när du är gravid
Eftersom migränen oftast blir lindrigare när du är gravid kan det vara lättare att stå ut med huvudvärken utan mediciner. Många kan även hantera sin migrän med hjälp av icke-farmakologiska behandlingar. Grundregeln vid graviditet och amning är att undvika använda läkemedel eller minimera användningen. Det finns fortfarande för lite studier om riskerna.

Med hjälp av sin läkare får man överväga för- och nackdelar med att använda läkemedel. En del kvinnor kan ha så svår huvudvärk med täta och smärtsamma migränanfall att de behöver ta medicin. Och ibland kan migränen ha sådana negativa effekter på modern att det överväger en eventuell risk för fostret.

Innan du tar några läkemedel rådgör alltid först med din läkare. Det är också bra att ta kontakt med din läkare när du planerar att bli gravid för att diskutera vilken migränbehandling som kan vara aktuell för dig under graviditeteten. Det är viktigt om du använder förebyggande läkemedel mot migrän.

Egenvård

Du kan själv göra en del med förebyggande åtgärder för att må bättre
och kanske förhindra att du får ont i huvudet. Icke-farmakologiska behandlingar som avslappning, sjukgymnastik, massage, yoga, akupunktur och att vila kan hjälpa och även lindra när du har fått ett anfall.

Graviditetsillamåendet kan göra att du äter och dricker mindre vilket kan
orsaka lågt blodsocker som i sin tur kan utlösa eller förvärra din migrän.
För att hålla jämt blodsocker kan det vara bra att försöka äta tätare men
mindre måltider.

En huvudvärksdagbok är till hjälp för att hitta ett mönster och se vad
som triggar (framkallar) din migrän. Dagboken kan även vara ett bra
underlag att ta med vid läkarbesök.

Skriv ned:

 • När du får migrän. Datum och klockslag.
 • Hur länge ett anfall varar.
 • Dina symtom.
 • Hur kraftig anfallet är.
 • Behandling och mediciner. Notera även om det hjälper eller inte.
 • Vad du tror kan ha utlöst migränen. Till exempel stress, väder, födoämnen, förändringar i vädret, muskelspänningar, sömnproblem, stark doft, ljud eller högt ljud med mera.

 

Vad kan du göra själv?

 • Ta reda på de triggers som kan utlösa din migrän och försök om möjligt att undvika dem.
 • Håll regelbundna måltider.
 • Drick mycket vatten.
 • Regelbunden sömn är bra.
 • Motionera.
 • Vila.
 • Prova avslappningsövningar, sjukgymnastik, massage, yoga och akupunktur.
 • Kontrollera din syn ifall du behöver glasögon.
 • Se över din arbetsställning och belysning.
 • Prata med din tandläkare om du kanske biter ihop eller gnisslar tänder och behöver en bettskena.
 • Vid ett migränanfall lägg dig och vila i ett svalt, mörkt och tyst rum. Ett kallt omslag över ögon och panna kan lindra och kännas skönt.

 

Man har studerat akupunktur och graviditet och inte kunnat påvisa några fosterskador. Viss försiktighet dock för det finns risk för missfall om felaktiga akupunkturpunkter används, därför är det viktigt att bli behandlad av en utbildad akupunktör.

Läkemedel mot migrän under graviditet

Läkemedel ska helst undvikas eller minimera användningen av dem när du är gravid. Medicinering ska alltid ske i samråd med läkare.

 • Som första val bör receptfria läkemedel med paracetamol användas.
 • Alvedon kan kombineras med läkemedel mot illamående, vilket kan förbättra upptaget av läkemedel från mag-tarmkanalen. Dock med försiktighet och i samråd med läkare, viktigt under graviditetens sista 3 månader.
 • Läkemedel med ASA (acetylsalicylsyra) och NSAID bör inte användas i början av graviditeten och helt undvikas under graviditetens sista 3 månader. De kan annars tas vid enstaka tillfällen men i samråd med läkare.
 • Om inte receptfria läkemedel hjälper kan en kombination av paracetamol och kodein användas. Det krävs recept för dessa läkemedel.
 • När det gäller användning av triptaner under graviditet finns det ännu för lite erfarenhet av behandling och det ska helst undvikas om inte läkare ordinerar det. Det finns ett stort graviditetsregister där det inte rapporterats några allvarliga skador på barnen när mamman har använt läkemedel med sumatriptan. Rådgör först med läkare innan du använder sumatriptan.
 • Ergotaminer ska inte användas.
 • Förebyggande läkemedel mot migrän ska om möjligt undvikas och helst avbrytas före planerad graviditet.
 • Hittills saknas tillförlitliga studier om det är säkert att använda botox under graviditet och det rekommenderas därför inte.

Läkemedel mot migrän vid amning

Som grundregel vid amning ska du undvika att använda några läkemedel eller minimera användningen då läkemedel passerar till barnet genom modersmjölken. Det är viktigt att du alltid först pratar med din läkare om vilken migränbehandling som kan bli aktuell för dig under amningsperioden.

 • I första hand bör receptfria läkemedel med paracetamol användas.
 • Alvedon kan kombineras med läkemedel mot illamående, dock inte för ofta. Medicinen mot illamående utsöndras i modersmjölken, men det är osannolikt att barnet påverkas om man följer doseringsanvisningarna.
 • Läkemedel med ASA och NSAID kan användas men inte för ofta.
 • För triptaner saknas det fortfarande tillräckliga kunskaper om användning under amning. Det rekommenderas att inte amma inom 24 timmar efter att du tagit triptanmedicin.
 • Förebyggande läkemedel mot migrän ska om möjligt undvikas.
 • Ergotaminer ska inte användas.
 • Botox rekommenderas inte att användas under amningsperioden.

Sammanfattning gravid och migrän

De allra flesta kvinnor blir bättre i sin migrän när de är gravida särskilt de som har migrän utan aura. Förhoppningsvis få du färre anfall eller bli besvärfri. Det är inte lika vanligt att migränen försämras men man har sett det hos personer som har migrän med aura. När du är gravid och ammar ska läkemedel helst undvikas men ibland kanske huvudvärken är så svår att du måste ta medicin. Rådgör dock alltid först med din läkare.