Stadgar

Stadgar

I en ideell organisation har medlemmarna antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som förbundets regler. I stadgarna framgår det vad förbundet heter, vilket ändamål förbundet har och var förbundet har sitt säte. Enligt praxis är förbundsstämman det högst beslutande organet i en ideell organisation. Det är endast förbundsstämman som kan välja att anta och förändra stadgarna.

Här hittar du Huvudvärksförbundets stadgar Huvudvärskförbundets stadgar, antagna 2016