Riktlinje för migrän

Nationella riktlinjer för migränvården som gäller för både barn, unga och vuxna är godkända i januari 2023 och har publicerats på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Syftet med riktlinjen för migrän är att:
• förbättra omhändertagandet av barn, ungdomar vuxna med migrän i Sverige
• minska skillnaden över landet i omhändertagandet av personer med migrän
• förtydliga vikten av tvärprofessionellt arbete med denna patientgrupp
• tydliggöra vilken utredning och behandling som sker på vilken vårdnivå, och vilka patienter som lämpligen omhändertas på vilken vårdnivå
• förtydliga vilken farmakologisk och icke-farmakologisk behandling som bör erbjudas och i vilken fas av sjukdomen.

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Sveriges regioner i samverkan

”Riktlinje för migrän” i dokumentformat PDF finns tillgänglig för nedladdning via nedanstående länken. För att spara dokumentet på din enhet vänligen klicka på länken nedan.

Inspelat seminarium om vårdriktlinje migrän från den 27 januari 2023 finns via länken:

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/nervsystemetssjukdomar/vardriktlinjemigran.69388.html