Rune Andersson, Mellby Gård, har blivit utnämnd till hedersmedlem i Klusterhuvudvärksföreningen i Sverige

– Ett stort och innerligt tack för det hedrande medlemskapet! Klusterhuvudvärksföreningen utgör ett betydelsefullt stöd för medlemmarna och det är en ära att få bli hedersmedlem. Jag har själv varit drabbad av klusterhuvudvärk och har stor förståelse för de konsekvenser som sjukdomen orsakar såväl för den fysiska som den mentala hälsan, säger Rune Andersson, Mellby Gård.

Rune Andersson på Mellby Gård.
Foto: André de Loisted © Mellby Gård

Klusterhuvudvärk medför ett enormt fysiskt lidande genom de fruktansvärda smärtor som den orsakar och det är också en sjukdom som påverkar relationer och begränsar livskvaliteten. Konsekvenserna av att leva med klusterhuvudvärk är därför väldigt drabbande på flera nivåer, både för dem som lever med sjukdomen och för deras närstående.

– Jag hoppas att vi, tack vare Centre for Cluster Headache, kan hitta ännu bättre lösningar och fungerande behandlingar så att alla som är drabbade av klusterhuvudvärk kan få bättre lindring och stöd snabbare, säger Rune Andersson, Mellby Gård.

Mellby Gård och dess stiftelse har under många år donerat till Hortonforskningen på Karolinska i mindre omfattning men nu har det blivit möjligt att medverka till ett större och längre projekt som sträcker sig över många år. 

– Under de kommande fem åren kommer vi att bidra med drygt 35 miljoner kronor. Med den skarpa kompetens som nu finns hos Centre for Cluster Headache hoppas vi att såväl förståelsen av sjukdomens orsaker som framtagandet av bättre smärtlindring ska utvecklas.  Andrea Carmine Belin och hennes kolleger har redan tagit en ledande position inom området globalt.  Varje litet framsteg är betydelsefullt för alla de människor som lider av denna förfärliga smärta, säger Rune Andersson, Mellby Gård.   

Till dig som har klusterhuvudvärk:
Ta stöd av andra genom att gå med i Klusterhuvudvärksföreningen i Sverige (fd Hortonföreningen i Sverige).  Och kom ihåg – du är mycket mer än bara din diagnos!

Kontakt: E-post: kluster@huvudvarksforbundet.se
Kontaktpersoner/ordförande: Mats Åkesson, 0730-639 601, telefontid vardagar kl 9.00–10.00.