Välkommen till Arnold Chiariföreningen!

Vi är en riksförening inom Huvudvärksförbundet för personer med Chiari samt anhöriga.
Tillsammans vill vi arbeta för att bygga en gemenskap och sprida kunskap om Chiari genom vår hemsida, föreningsaktiviteter samt vår Facebookgrupp. Vi i styrelsen vill sprida information samt upprätthålla en möjlighet för medlemmar att kunna diskutera, dela erfarenheter och vara ett stöd för varandra för att tillsammans driva föreningen framåt.

E-post: chiari@huvudvarksforbundet.se
Telefon: 073-5535499
Ordförande: Nina Beckman


Vår Facebookgrupp är en del av föreningen och till för våra medlemmar samt anhöriga.
Där finns möjlighet att diskutera, dela erfarenheter samt få tips och råd.
Vi håller även Teamsmöten några gånger per år för vårdnadshavare till barn med Chiari.
För att bli godkänd i föreningens Facebookgrupp behöver medlemskapet i föreningen vara registrerat. Det gäller även anhöriga och familjemedlemmar.
Vår FB-grupp hittar du här: https://www.facebook.com/groups/arnoldchiariforeningen


Styrelsen består av;

Ordförande: Nina Beckman
Kassör: Per Jansson
Sekreterare: Gabrielle Helgesson
Ledamot: Emma Asmussen och Caroline Jörmalm