Medlemsbrev – varmt välkomna till höstterminens aktiviteter!

Just när vi hoppades att pandemin hade släppt sitt grepp kom den tillbaka och många är tyvärr återsjuka. Vi vet inte än vad det kommer innebära för samhället i stort. Men vi hoppas kunna genomföravårt höstprogram som vi har planerat det. Som tidigare gäller förstås att vi följerFolkhälsomyndighetens rekommendationer. Torsdag 15 september kl 18 – […]

TLV gör en omprövning av subventionen av CGRP-hämmare

Det har i veckan uppmärksammats att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska göra en omprövning av subventionen av CGRP-hämmare. Det var i maj 2022 som det beslutades att myndigheten TLV ska göra en omprövning av subventionen av CGRP-hämmarna Aimovig, Ajovy och Emgality. Myndigheten skriver själv att ”TLV har följt upp användningen av läkemedlen och konstaterar att […]

Vilka remisskrav gäller för neurologi i Region Stockholm?

Sedan september 2021 krävs remiss från läkare för att få komma till en neurolog i Region Stockholm. Tidigare har patienten kunnat skriva en egenanmälan, det som ibland kallas för egenremiss, men det ändrades alltså under hösten 2021. Däremot gäller fortfarande vårdvalet, vilket innebär att den som ska bli remitterad till en neurolog har rätt att […]

Förbundsstämman 2022

Söndag den 22 maj samlades delar av Sveriges huvudvärkselit. På förbundsstämman deltog föreningarnas ombud, förbundsstyrelse, funktionärer och medarbetare för att gå igenom framtida styrning och verksamhetsinriktning. Verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan och rambudget godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  Jenny Norén valdes till ordförande för ytterligare en mandatperiod på två år, likväl som ledamöterna Maria […]

Generation Pep

NU är Huvudvärksförbundet en del av Generation Peps folkrörelse. Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga […]

HuvudJournalen 128

Nytt nummer ute – HuvudJournalen 128 Kan en puss på kinden utlösa ansiktssmärta? Ja, de som har trigeminusneuralgi kan triggas av beröring av ansiktet, men även kyla eller värme kan utlösa smärta. Mingla på distans. Att träffas digitalt och samtala kring huvudvärk är en av förbundets omtyckta aktiviteter. Forskaren och fysioterapeuten Emma Varkey berättar om […]

Barn- och ungdomsbroschyr

huvudvark-barn

Barn- och ungdomsbroschyr I broschyren Huvudvärk hos barn och ungdomar skriver vi om hur det är att ha ont i huvudet, om olika huvudvärkssjukdomar och vad man kan göra för att hjälpa till. Där finns tips och råd och en användbar huvudvärksdagbok. Många barn och ungdomar har det besvärligt så det är viktigt att informera om huvudvärk. Dela gärna broschyren vidare till […]