Klusterhuvudvärksföreningen

Välkommen till Klusterhuvudvärksföreningen

E-post: kluster@huvudvarksforbundet.se
Kontaktpersoner/Ordförande: Mats Åkesson, 0730-639 601
Telefontid vardagar kl 9:00-10:00

Klusterhuvudvärksföreningen och Huvudvärksförbundet genomförde 2016-2018 ett Arvsfondsprojekt där vi genom våra medlemmar och kontakter med vården kartlade var våra medlemmar fått vård för Klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk). Målet var att framställa en guide till hur man får diagnos och var vården finns för Hortonpatienter i Sverige.

Du kan beställa guiden via Huvudvärksförbundets kansli eller läsa den här >>