Hur arbetar vi för att förbättra vården för personer med huvudvärkssjukdomar?

Huvudvärksföreningen Stockholm utför ett stort intressepolitiskt arbete men det är inte alltid vi hinner berätta om det för er medlemmar. Det är något vi vill bli bättre på att dela med oss av, för det är ett riktigt spännande arbete som pågår ständigt.

Bland annat samarbetar vi med fem andra patientföreningar inom Funktionsrätt Stockholms län under namnet Neurogruppen. Mycket riktigt handlar det om föreningar som, liksom vi, samlar människor med neurologiska sjukdomar.

Nyligen träffade representanter från Neurogruppen verksamhetschefen och andra representanter för RPO Nervsystemets sjukdomar. RPO står för regionalt programområde och personerna vi träffade är de som är huvudansvariga för planeringen av innehållet i den neurologiska vården i Region Stockholm-Gotland. Dessa möten har blivit återkommande och gör att det formas både relationer och förtroende, vilket är stimulerande. Senast pratade vi bl.a. om en viktig fråga som vi driver: inrättandet av en specialistutbildning i neurologi för sjuksköterskor inom regionen. Vi diskuterade även patientskolor, behovet av rehabilitering och vårdteam, sammanhållen dokumentation och mycket annat.

Ett mycket givande möte och ett gott exempel på att vi patienter är viktiga i utvecklingen av vården!

Foto: ”Brain Coral” by laszlo-photo is licensed under CC BY 2.0.