Hälsokort

Hälsokort

Vi har tagit fram ett hälsokort som kan vara till hjälp i olika  sammanhang. Du fyller bland annat i din sjukdom, kontaktuppgift  till närmast anhörig, vilka mediciner du är ordinerad och vilka  mediciner du inte tål. Kortet finns både på svenska och på engelska. 

(OBS! Ej att förväxla med det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet.)