Specialist i arbetsrätt för medlemmar

Specialist i arbetsrätt för medlemmar

Annette kan ge dig som är medlem hos oss stöd och råd om du (på grund av din huvudvärk) har problem på din arbetsplats eller med din arbetsgivare. Hon kan berätta vilka rättigheter du har, vilka skyldigheter arbetsgivaren har och ge råd hur du ska gå vidare för att lösa problemen.

Annette berättar: ”Min erfarenhet av hur bägge parter tänker och agerar är väldigt bred. Den erfarenheten och kompetensen gör att jag inte tycker att något problem är för litet. Det finns alltid en möjlighet att tänka om.”

För att komma i kontakt med Annette så mailar du din fråga till:
radgivning@huvudvarksforbundet.se

Några goda råd från Annette:

 • Gå aldrig ensam till ett möte med arbetsgivaren. Ditt fackliga
  ombud ska närvara och ge dig råd och stöttning. Om du inte
  är fackligt ansluten så har du rätt att ta med dig vem du vill
  till exempel arbetskollega, släkting eller partner.
 • Skriv ned vad som sägs och be att få minnesanteckningar
  från arbetsgivaren.
 • Uppsök läkare för att få en diagnos på din sjukdom.
 • Beskriv händelseförloppet vid ett anfall. Väldigt få känner till
  vad som sker både innan och efter ett migränanfall.
 • Berätta vilka mediciner du använder och vilka effekter dessa
  kan ha på dig.

 

Annette Carlén har arbetat som personalchef inom SL och sina sista tolv år arbetade hon som facklig ombudsman på SKTF Vision.