Förbundsstämman 2022

Söndag den 22 maj samlades delar av Sveriges huvudvärkselit. På förbundsstämman deltog föreningarnas ombud, förbundsstyrelse, funktionärer och medarbetare för att gå igenom framtida styrning och verksamhetsinriktning. Verksamhets- och ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan och rambudget godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  Jenny Norén valdes till ordförande för ytterligare en mandatperiod på två år, likväl som ledamöterna Maria […]

Generation Pep

NU är Huvudvärksförbundet en del av Generation Peps folkrörelse. Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga […]

HuvudJournalen 127

Nytt nummer ute – HuvudJournalen 127 Vi tipsar om hur du klarar huvudet i sommarvärmen. Dessutom kan du läsa om hur man skiljer på migrän med aura och ögonmigrän, att satsa på migränvården är en god investering för alla parter, biverkning som satte spår och hur påverkas huvudvärken av mycket stress och dålig sömn – […]

Barn- och ungdomsbroschyr

huvudvark-barn

Barn- och ungdomsbroschyr I broschyren Huvudvärk hos barn och ungdomar skriver vi om hur det är att ha ont i huvudet, om olika huvudvärkssjukdomar och vad man kan göra för att hjälpa till. Där finns tips och råd och en användbar huvudvärksdagbok. Många barn och ungdomar har det besvärligt så det är viktigt att informera om huvudvärk. Dela gärna broschyren vidare till […]