Se webbinariet: Vägen till bättre livskvalitet trots huvudvärk och migrän 

Vägen till bättre livskvalitet trots huvudvärk och migrän Här kan du se det livesända webbinariet  som förbundet arrangerade tillsammans med Netdoktor den 23/1 2024. Ett webbinarium som syftar till att öka din förståelse och ge dig verktyg för att hantera migrän på ett mer effektivt sätt. Lyssna till experter och patientföreträdare när de delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och insikter. […]

Riktlinje för migrän

Nationella riktlinjer för migränvården som gäller för både barn, unga och vuxna är godkända i januari 2023 och har publicerats på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Syftet med riktlinjen för migrän är att:• förbättra omhändertagandet av barn, ungdomar vuxna med migrän i Sverige• minska skillnaden över landet i omhändertagandet av personer med migrän• förtydliga vikten av tvärprofessionellt […]

Generation Pep

NU är Huvudvärksförbundet en del av Generation Peps folkrörelse. Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga […]

HuvudJournalen 133

Nytt nummer ute – HuvudJournalen 133 Blir män och kvinnor jämställt bemötta i vården? Forskaren Anke Samulowitz har undersökt hur långvarig smärta ser ut i ett genusperspektiv. Ett stort och komplext ämne. Mat och huvudvärk – vad säger forskningen? Jenny van Odjik, en av Sveriges främsta experter på histaminutlösta reaktioner, förklarar sambanden och vad man ska […]

Barn- och ungdomsbroschyr

huvudvark-barn

Barn- och ungdomsbroschyr I broschyren Huvudvärk hos barn och ungdomar skriver vi om hur det är att ha ont i huvudet, om olika huvudvärkssjukdomar och vad man kan göra för att hjälpa till. Där finns tips och råd och en användbar huvudvärksdagbok. Många barn och ungdomar har det besvärligt så det är viktigt att informera om huvudvärk. Dela gärna broschyren vidare till […]