Riktlinje för migrän

Nationella riktlinjer för migränvården som gäller för både barn, unga och vuxna är godkända i januari 2023 och har publicerats på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Syftet med riktlinjen för migrän är att:• förbättra omhändertagandet av barn, ungdomar vuxna med migrän i Sverige• minska skillnaden över landet i omhändertagandet av personer med migrän• förtydliga vikten av tvärprofessionellt […]

Vardagshjältar

Vardagshjältar – om barn med migrän och annan svår huvudvärk. Boken innehåller små berättelser om barnen Blixten, Hanna, Samira och Sebastian. Vi får följa med dem på fotbollsmatchen, i skolan och på läger. Vardagshjältar vänder sig till barn mellan sju och tolv men även föräldrar, syskon, kompisar och skolpersonal kan ha nytta av den.Boken är […]