STÖD OCH SAKLIG INFORMATION

Vi driver frågor som rör personer med migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk.

STÖD OCH SAKLIG INFORMATION

Vi driver frågor som rör personer med migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk.

Huvudvärksförbundet tillsammans

Heja VGR

Hurra! Huvudvärksvården prioriteras i Västra Götalandsregionen efter politiskt beslut igår! Se länken nedan, punkt 197 ”Handlingsplan för huvudvärksvården”. Nu hoppas vi detta sprider sig vidare

Läs mer >>
huvudvark-barn

Barn- och ungdomsbroschyr

Barn- och ungdomsbroschyr I broschyren Huvudvärk hos barn och ungdomar skriver vi om hur det är att ha ont i huvudet, om olika huvudvärkssjukdomar och vad man kan göra för

Läs mer >>