Arnold Chiariföreningen

Välkommen till Arnold Chiariföreningen! Vi är en riksförening inom Huvudvärksförbundet för personer med Chiari samt anhöriga. Tillsammans vill vi arbeta för att bygga en gemenskap och sprida kunskap om Chiari genom vår hemsida, föreningsaktiviteter samt vår Facebookgrupp. Vi i styrelsen vill sprida information samt upprätthålla en möjlighet för medlemmar att kunna diskutera, dela erfarenheter och vara ett stöd för varandra för att tillsammans driva föreningen framåt.

E-post: chiari@huvudvarksforbundet.se
Telefon: 073-5535499
Ordförande: Nina Beckman

Vår Facebookgrupp är en del av föreningen och till för våra medlemmar samt anhöriga. Där finns möjlighet att diskutera, dela erfarenheter samt få tips och råd. Vi håller även Teamsmöten några gånger per år för vårdnadshavare till barn med Chiari. För att bli godkänd i föreningens Facebookgrupp behöver medlemskapet i föreningen vara registrerat. Det gäller även anhöriga och familjemedlemmar. Vår FB-grupp hittar du här: https://www.facebook.com/groups/arnoldchiariforeningen

Styrelsen består av;
Ordförande: Nina Beckman
Kassör: Per Jansson
Sekreterare: Gabrielle Helgesson
Ledamot: Emma Asmussen och Caroline Jörmalm

huvudvark-barn

Barn- och ungdomsbroschyr

Barn- och ungdomsbroschyr I broschyren Huvudvärk hos barn och ungdomar skriver vi om hur det är att ha ont i huvudet, om olika huvudvärkssjukdomar och vad man kan göra för

Läs mer »

HuvudJournalen 129

Nytt nummer ute – HuvudJournalen 129 I detta nummer har vi tema om ljus och belysning. Forskaren Bodil Karlsson berättar om sin förstudie Smärtlindrande belysning

Läs mer »

Generation Pep

NU är Huvudvärksförbundet en del av Generation Peps folkrörelse. Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom

Läs mer »

Förbundsstämman 2022

Söndag den 22 maj samlades delar av Sveriges huvudvärkselit. På förbundsstämman deltog föreningarnas ombud, förbundsstyrelse, funktionärer och medarbetare för att gå igenom framtida styrning och

Läs mer »

Migränyoga i Malmö

Migränyoga med Per Söder 20 november 2022, Noble House Hotel Malmö  Huvudvärksföreningen Skåne arrangerar en må-bättre-dag för sina medlemmar! Per Söder som driver Yogamottagningen i

Läs mer »