Arnold Chiariföreningen

Välkommen till Arnold Chiariföreningen! Vi är en riksförening inom Huvudvärksförbundet för personer med Chiari samt anhöriga. Tillsammans vill vi arbeta för att bygga en gemenskap och sprida kunskap om Chiari genom vår hemsida, föreningsaktiviteter samt vår Facebookgrupp. Vi i styrelsen vill sprida information samt upprätthålla en möjlighet för medlemmar att kunna diskutera, dela erfarenheter och vara ett stöd för varandra för att tillsammans driva föreningen framåt.

E-post: chiari@huvudvarksforbundet.se
Telefon: 073-5535499
Ordförande: Nina Beckman

Vår Facebookgrupp är en del av föreningen och till för våra medlemmar samt anhöriga. Där finns möjlighet att diskutera, dela erfarenheter samt få tips och råd. Vi håller även Teamsmöten några gånger per år för vårdnadshavare till barn med Chiari. För att bli godkänd i föreningens Facebookgrupp behöver medlemskapet i föreningen vara registrerat. Det gäller även anhöriga och familjemedlemmar. Vår FB-grupp hittar du här: https://www.facebook.com/groups/arnoldchiariforeningen

Styrelsen består av;
Ordförande: Nina Beckman
Kassör: Per Jansson
Sekreterare: Gabrielle Helgesson
Ledamot: Emma Asmussen och Caroline Jörmalm

huvudvark-barn

Barn- och ungdomsbroschyr

Barn- och ungdomsbroschyr I broschyren Huvudvärk hos barn och ungdomar skriver vi om hur det är att ha ont i huvudet, om olika huvudvärkssjukdomar och vad man kan göra för

Läs mer »

HuvudJournalen 134

Nytt nummer ute – HuvudJournalen 133 Huvudvärk den vanligaste neurologiska sjukdomen och den största orsaken till sjukdomsbörda i den produktiva åldern. En folkhälsoenkät i Stockholms

Läs mer »

Generation Pep

NU är Huvudvärksförbundet en del av Generation Peps folkrörelse. Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom

Läs mer »

Riktlinje för migrän

Nationella riktlinjer för migränvården som gäller för både barn, unga och vuxna är godkända i januari 2023 och har publicerats på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Syftet

Läs mer »

Varför gör det så ont?

Öppen föreläsning om migrän och andra huvudvärkssjukdomar hos barn och ungdomar med barnneurolog Attila Szakcas & barnsjuksköterska Anna Wiqvist.
Kl 10 den 2 mars 2024 i Kristianstad.

Föreläsningen spelades in och kan under en begränsad tid ses på vår Facebooksida.

Läs mer »

Migrän – från förtvivlan till hopp

Öppen föreläsning med neurolog Gürdal Sahin från SkåNeuro i Lund, där han leder studier kring de nya läkemedel som numera finns mot migrän. Det ges också möjlighet att ställa frågor.
Kl 18.30 tisdag 13 februari 2024 i Hässleholm
Föreläsningen filmades och kan ses på vår Facebooksida.

Läs mer »

Migränyoga med Per Söder

En må-bättre-dag för våra medlemmar
Denna workshop som ger dig grunderna i metoden att bekämpa sin migrän och huvudvärk med enkla yogaövningar och andningstekniker.
Sön 28 april 2024 i Kristianstad

Läs mer »

Personer sökes till studie

En forskningsstudie om sömn/sömnmönster och utmattning i relation till klusterhuvudvärk bedrivs just nu på Karolinska Institutet. Medverkan innebär att man besvarar en digital enkät vilket

Läs mer »