Arnold Chiariföreningen

Välkommen till Arnold Chiariföreningen! Vi är en riksförening inom Huvudvärksförbundet för personer med Chiari samt anhöriga. Tillsammans vill vi arbeta för att bygga en gemenskap och sprida kunskap om Chiari genom vår hemsida, föreningsaktiviteter samt vår Facebookgrupp. Vi i styrelsen vill sprida information samt upprätthålla en möjlighet för medlemmar att kunna diskutera, dela erfarenheter och vara ett stöd för varandra för att tillsammans driva föreningen framåt.

E-post: chiari@huvudvarksforbundet.se
Telefon: 073-5535499
Ordförande: Nina Beckman

Vår Facebookgrupp är en del av föreningen och till för våra medlemmar samt anhöriga. Där finns möjlighet att diskutera, dela erfarenheter samt få tips och råd. Vi håller även Teamsmöten några gånger per år för vårdnadshavare till barn med Chiari. För att bli godkänd i föreningens Facebookgrupp behöver medlemskapet i föreningen vara registrerat. Det gäller även anhöriga och familjemedlemmar. Vår FB-grupp hittar du här: https://www.facebook.com/groups/arnoldchiariforeningen

Styrelsen består av;
Ordförande: Nina Beckman
Kassör: Per Jansson
Sekreterare: Gabrielle Helgesson
Ledamot: Emma Asmussen och Caroline Jörmalm

huvudvark-barn

Barn- och ungdomsbroschyr

Barn- och ungdomsbroschyr I broschyren Huvudvärk hos barn och ungdomar skriver vi om hur det är att ha ont i huvudet, om olika huvudvärkssjukdomar och vad man kan göra för

Läs mer »

HuvudJournalen 132

Nytt nummer ute – HuvudJournalen 132 I detta nummer av HuvudJournalen 132 har vi intervjuat forskaren Caroline Ran som berättar om nya forskningsrön gällande sömnens relation till

Läs mer »

Generation Pep

NU är Huvudvärksförbundet en del av Generation Peps folkrörelse. Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom

Läs mer »

Riktlinje för migrän

Nationella riktlinjer för migränvården som gäller för både barn, unga och vuxna är godkända i januari 2023 och har publicerats på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Syftet

Läs mer »

Varför gör det så ont?

Öppen föreläsning om migrän och andra huvudvärkssjukdomar hos barn och ungdomar med barnneurolog Attila Szakcas.
Kl 18 den 29 november i Helsingborg. Välkommen!

Läs mer »